مشتاق گل از سرزنش خار نترسد .. حیران رخ یار ز اغیار نترسد.. عیار دلاور که کند ترک سر خویش.. از خنجر خون ریز وسر دار نترسد.. آنکس که چو منصور زند لاف انا الحق.. ازطعنه نا محرم اسرار نترسد.. ای طالب گنج وگهر از مار میندیش.. گنج وگهر آن برد که از مار نترسد.. گر بی بصری می کند انکار من از عشق.. سهل است وچه غم عاشق از این کار نترسد.. درعشق چو بیم سر وجانست ولیکن.. ای دلبر از اینها دل عیار نترسد.. اندیشه ندارم زرقیبان بد اندیش.. از خار جفا عاشق گلزار نترسد.. در سایه فضل ایمن از ‌آ ن است نسیمی.. کان شیردل از پنجه کفتار نترسد..

paradise <BlogSky:Weblog Title />
ع.سربدار

آرشیو

یکشنبه 2 مرداد‌ماه سال 1384
دوست داشتن از عشق بر تر است

عشق زیبایی های دلخواه رو در مشوق می افریند

ودوست داشتن زیبایی های دلخواه رو در دوست

می بیند ومی یابد.

عشق یک فریب بزرگ وقوی است و دوست داشتن

یک صداقت راستین و صمیمی؛ بی انتها ومطلق

عشق در دریا غرق شدن است ودوست داشتن

در دریا شنا کردن

عشق بینایی را میگیرد ودوست داشتن میدهد

عشق همواره با شک آلوده است ودوست داشتن 

سراپا یقین است وشک ناپذیر. از عشق هر جه ببیشتر

مینوشیم ؛ سیراب تر میشویم و از دوست داشتن

هرچه بیشتر ؛ تشنه تر. عشق هر جه بیشتر می پاید

کهنه تر میشود و دوست داشتن نوتر

در عشق رقیب منفور است و در دوست داشتن است که هواداران کویش راچو جان خویشتن

دارند ؛ که حسد شاخصه عشق است چه؛ عشق معشوق را طعمه خویش می بیند وهمواره

در اضطراب است که دیگری از چنگش نربایدو اگر ربود ؛ با هر دو دشمنی میورزد ومعشوق نیز

منفور میگردد ودوست داشتن ایمان است  وایمان یک روح مطلق است؛ یک ابدیت بی مرز

از جنس این عالم نیست 

از کتاب هبوط در کویر
دکتر علی شریعتی


تعداد بازدیدکنندگان : 209069


نبوی گویا
وب نوشت
بیاد مصدق
دکترسروش
دوران ما
از یاد رفته ها
حسین خدادا
پژواک خاموش
بلاگ گویا

امید معماریان
الپرر

چه گوارا

دکتر سروش

دکتر شریعتی
فلش
احسان شریعتی
سایت ویژه دکتر
سایت Dr.Shariati.tk
مجمع وبلاگ نویسان

درباره دکتر تنها شریعتی
راه آزادی
عاشقترین
وبلاگ قران مجید
با مخاطبهای آشنا
مصدق مرد آزاده
اندیشه های ماندگار
فقر ‘ فساد ‘ تبعیض
وبلاگ رسمی فارغ

التحصیلان سمپاد
khabarchin
به دنبال دل مسایل

مربوط به جوانان

نیمروز

امروز

ایسنا

بازتاب

شرق

آوای آزاد

تلاش

مجله فروغ

بخارا

پا یاب

اخبار گویا

بی بی سی

tinypic

روز

گویا

عناوین آخرین یادداشت ها