مشتاق گل از سرزنش خار نترسد .. حیران رخ یار ز اغیار نترسد.. عیار دلاور که کند ترک سر خویش.. از خنجر خون ریز وسر دار نترسد.. آنکس که چو منصور زند لاف انا الحق.. ازطعنه نا محرم اسرار نترسد.. ای طالب گنج وگهر از مار میندیش.. گنج وگهر آن برد که از مار نترسد.. گر بی بصری می کند انکار من از عشق.. سهل است وچه غم عاشق از این کار نترسد.. درعشق چو بیم سر وجانست ولیکن.. ای دلبر از اینها دل عیار نترسد.. اندیشه ندارم زرقیبان بد اندیش.. از خار جفا عاشق گلزار نترسد.. در سایه فضل ایمن از ‌آ ن است نسیمی.. کان شیردل از پنجه کفتار نترسد..

paradise <BlogSky:Weblog Title />

X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
ع.سربدار

آرشیو

دوشنبه 27 تیر‌ماه سال 1384
ترجمه خطبه۳۲ نهج البلاغه

ای مردم ما در زمانه ای پر عناد وبد کینه گرفتار شده ایم؛ انسان نیکدل وپاک دامن را در این روزگار
بد میشمرند

وستمکاره در این عصر برتند باد غرور ونخوتش می افزاید. مردم بر چهار گروه اند:یکی آنکه از

پلیدکاری در

زمین  باز نمی ایستد مگر هنگامیکه جانش نا توان گردد وتیغش کند ودستش تهی. دیگری آنکه

شمشیر را بر

کشیده واتش شرارتش  را بر افروخته وسواره  وپیاده اش را بسیج کرده؛ خود را فروخته  وایمانش

را باخته

است تا ثروت خلق را به غارت برد یا بر سر سپاهی فرمان راند ویا بر سر منبری بالا رود

دیگری با کار دین در طلب دنیاست ونه با کار دنیا در طلب دین؛ آرامش ووقار به خود می دهد

وقدمهایش

را آهسته ونزدیک به هم  بر می دارد  ودامن ردایش را به پرهیز کاری فرامی چیند وخود را به

درستکاری

می آراید وپوشش خدا را در پناه پلید کاری  ومعصیت خدا میگیرد( در زیر خرقه توحید بت  پنهان

دارد و

صراحی سر میکشد پنهان ومردم دفتر انگارند.).......! چها رمین ؛ کسی که از عجز خویش ؛از

دست یافتن

 به قدرت در مانده است واز  بیچارگی خویش به بیچارگی خو کرده وبه ضعف وفقر  وذلت زندگی

خویش
 
تن داده است ؛ آنگاه  به نام قناعت خود را آرایش میدهد  وبه جامه  پارسایی خود را زینت می بخشد

ودر

حالیکه : نه در خانه ؛ نه در بیرون؛ نه در دل ونه در زندگی مرد این کار نیست


تعداد بازدیدکنندگان : 209121


نبوی گویا
وب نوشت
بیاد مصدق
دکترسروش
دوران ما
از یاد رفته ها
حسین خدادا
پژواک خاموش
بلاگ گویا

امید معماریان
الپرر

چه گوارا

دکتر سروش

دکتر شریعتی
فلش
احسان شریعتی
سایت ویژه دکتر
سایت Dr.Shariati.tk
مجمع وبلاگ نویسان

درباره دکتر تنها شریعتی
راه آزادی
عاشقترین
وبلاگ قران مجید
با مخاطبهای آشنا
مصدق مرد آزاده
اندیشه های ماندگار
فقر ‘ فساد ‘ تبعیض
وبلاگ رسمی فارغ

التحصیلان سمپاد
khabarchin
به دنبال دل مسایل

مربوط به جوانان

نیمروز

امروز

ایسنا

بازتاب

شرق

آوای آزاد

تلاش

مجله فروغ

بخارا

پا یاب

اخبار گویا

بی بی سی

tinypic

روز

گویا

عناوین آخرین یادداشت ها