مشتاق گل از سرزنش خار نترسد .. حیران رخ یار ز اغیار نترسد.. عیار دلاور که کند ترک سر خویش.. از خنجر خون ریز وسر دار نترسد.. آنکس که چو منصور زند لاف انا الحق.. ازطعنه نا محرم اسرار نترسد.. ای طالب گنج وگهر از مار میندیش.. گنج وگهر آن برد که از مار نترسد.. گر بی بصری می کند انکار من از عشق.. سهل است وچه غم عاشق از این کار نترسد.. درعشق چو بیم سر وجانست ولیکن.. ای دلبر از اینها دل عیار نترسد.. اندیشه ندارم زرقیبان بد اندیش.. از خار جفا عاشق گلزار نترسد.. در سایه فضل ایمن از ‌آ ن است نسیمی.. کان شیردل از پنجه کفتار نترسد..

paradise <BlogSky:Weblog Title />
ع.سربدار

آرشیو

پنج‌شنبه 9 تیر‌ماه سال 1384
نصایح زرتشت به پسرش
 
آنچه را گذشته است فراموش کن وبدانچه نرسیده

است
رنج واندوه مبر
 
هر چه شنوی به عجله وبیهوده مگوی
 
قبل جواب دادن تفکر کن
 
هیچکس را تمسخر مکن
 
نه به راست ونه به دروغ هرگز قسم مخور
 
خود برای خود زن انتخاب کن
 
به ضرر ودشمنی کسی راضی مشو
 
تا حدی که می توانی از مال خود داد ودهش نما
 
کسی را فریب مده تا دردمند نشوی
 
از هر کس وهر چیز مطمئن مباش
 
فرمان خوب ده تا بهره خوب یابی
 
بیگناه باش تا بیم نداشته باشی
 
سپاس دار باش تا لایق نیکی باشی
 
با مردم یگانه باش تا محرم ومشهور شوی
 
راستگو باش تا استقامت داشته باشی
 
متواضع باش تا دوست بسیار داشته باشی
 
دوست بسیار داشته باش تا معروف باشی
 
معروف باش تا زندگانی به نیکی گذرانی
 
دوستدار دین باش تا پاک وراست گردی
 
مطابق وجدان خود رفتار کن که بهشتی شوی
 
سخی وجوانمرد باش تا اسمانی باشی
 
روح خود را به خشم وکین الوده مساز
 
در هر کار وگفتار تواضع وادب را فراموش مکن
 
هرگز ترشرو وبد خو مباش
 
در انجمن نزد مرد نادان منشین
 
که ترا نادان ندانند
 
اگر خواهی از کسی دشنام

 نشنوی کسی را دشنام مده
 
دورو وسخن چین مباش
 
در انجمن نزدیک دروغگو منشین
 
چالاک باش تا هوشیار باشی
 
سحر خیز باش تا کار خود
 
را به نیکی به انجام رسانی
 
اگر چه افسون مار خوب بدانی
 
ولی دست به مار مزن تا ترا نگزد ونمیری
 
با هیچکس وهیچ آیینی
 
پیمان شکنی مکن که به تو آسیب نرسد
 
مغرور وخود پسند مباش زیرا انسان چون
 
مشک پر باد است واگر
 
باد ان خالی شود چیزی

باقی نمی ماندتعداد بازدیدکنندگان : 209069


نبوی گویا
وب نوشت
بیاد مصدق
دکترسروش
دوران ما
از یاد رفته ها
حسین خدادا
پژواک خاموش
بلاگ گویا

امید معماریان
الپرر

چه گوارا

دکتر سروش

دکتر شریعتی
فلش
احسان شریعتی
سایت ویژه دکتر
سایت Dr.Shariati.tk
مجمع وبلاگ نویسان

درباره دکتر تنها شریعتی
راه آزادی
عاشقترین
وبلاگ قران مجید
با مخاطبهای آشنا
مصدق مرد آزاده
اندیشه های ماندگار
فقر ‘ فساد ‘ تبعیض
وبلاگ رسمی فارغ

التحصیلان سمپاد
khabarchin
به دنبال دل مسایل

مربوط به جوانان

نیمروز

امروز

ایسنا

بازتاب

شرق

آوای آزاد

تلاش

مجله فروغ

بخارا

پا یاب

اخبار گویا

بی بی سی

tinypic

روز

گویا

عناوین آخرین یادداشت ها