مشتاق گل از سرزنش خار نترسد .. حیران رخ یار ز اغیار نترسد.. عیار دلاور که کند ترک سر خویش.. از خنجر خون ریز وسر دار نترسد.. آنکس که چو منصور زند لاف انا الحق.. ازطعنه نا محرم اسرار نترسد.. ای طالب گنج وگهر از مار میندیش.. گنج وگهر آن برد که از مار نترسد.. گر بی بصری می کند انکار من از عشق.. سهل است وچه غم عاشق از این کار نترسد.. درعشق چو بیم سر وجانست ولیکن.. ای دلبر از اینها دل عیار نترسد.. اندیشه ندارم زرقیبان بد اندیش.. از خار جفا عاشق گلزار نترسد.. در سایه فضل ایمن از ‌آ ن است نسیمی.. کان شیردل از پنجه کفتار نترسد..

paradise <BlogSky:Weblog Title />
ع.سربدار

آرشیو

شنبه 4 تیر‌ماه سال 1384
مناجات نامه


خدایا به ما مهلت اشتباه کردن نده


خدایا غلط های ما را زود بگیر


اشتباه هایمان را زود به رویمان بیاور


و نگذار که روی هم تلنبار شود


خدایا از گوشزدهای به موقع ات ممنونم

Upgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon icons


الهی! آن زمان که غم های ناشناخته


قلب های فرسوده ما را می خراشد


قطره ای از دریای بی کران لطف خود را بر روی ما بیفشان


الهی! آتش ها در محبت تو سرد است و همه نعمت ها بی لطف تو درد


الهی! اگر غافل ار عبادت تو هستیم،کافر بر وجودت نیستم


الهی! اگر تو را دور می دانند،نزدیکتر از جانی و هرچه نشان

می دهند،برتر از آنی


الهی! تو را می پرستیم و دل هایمان بر وجودت گواهی می دهد


صفایمان ببخش و فلبهایمان را جایگاه وفا کن

Upgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon icons

ای خدای آسمان ها و زمین


تکیه گاه ابدی من باش


کمکم کن آن گونه باشم که تو می خواهی


پروردگارا


به من بیاموز به دیگران نیکی کنم


و در وجودم جز خوب بودن و نیکی کردن قرار نده


ای خالق ستاره های نورانی


همیشه


ماه و ستاره ها را شنونده دل تنگی های شبانه ام قرار بدهUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon iconsUpgrade your email with 1000's of emoticon icons

خدایا شکر که می توانم دوست داشتنی ها را دوست بدارم


سپاس که می توانم به نیکی ها مهر بورزم


خدایا سپاس که انسانم و قلبی دارم سرشار از عاطفه و


می توانم آن را وقف دوست داشتن خوبی ها کنم


خدایا ممنونم که در جدال تنگاتنگ عشق و نفرت در قلبم


تو عشق را پیروز گرداندی و


قلبم را از شور خوبی گرم کردی


ممنونم که الهه عشق را بر قلب من حاکم کردی


و به من زندگی کردن توأم با عشق و وفاداری را آموختی


خدایا سپاس که محبت را به قلبم هدیه دادی


و به من دوست داشتن خوبی ها را آموختی


این گرانبهاترین درسی است که در تمام زندگی ام آموخته ام


 درس شیرین دوست داشتن


خدایا سپاس که با مهربانی به قلبم طراوت دادی


وبا طراوت به وجودم سعادت بخشیدی


خدایا تو را سپاس برای آفرینش عشق


و تو را ستایش برای خلق محبت


خدایا تو را سپاس که خوبی ها را آفریدی و


قلب مرا معبد ستایش آنها قرار دادی

 


تعداد بازدیدکنندگان : 209069


نبوی گویا
وب نوشت
بیاد مصدق
دکترسروش
دوران ما
از یاد رفته ها
حسین خدادا
پژواک خاموش
بلاگ گویا

امید معماریان
الپرر

چه گوارا

دکتر سروش

دکتر شریعتی
فلش
احسان شریعتی
سایت ویژه دکتر
سایت Dr.Shariati.tk
مجمع وبلاگ نویسان

درباره دکتر تنها شریعتی
راه آزادی
عاشقترین
وبلاگ قران مجید
با مخاطبهای آشنا
مصدق مرد آزاده
اندیشه های ماندگار
فقر ‘ فساد ‘ تبعیض
وبلاگ رسمی فارغ

التحصیلان سمپاد
khabarchin
به دنبال دل مسایل

مربوط به جوانان

نیمروز

امروز

ایسنا

بازتاب

شرق

آوای آزاد

تلاش

مجله فروغ

بخارا

پا یاب

اخبار گویا

بی بی سی

tinypic

روز

گویا

عناوین آخرین یادداشت ها